Gospodar Jevremova 25  +381 63 306 248 info@mestasce.rs

Školica crtanja i slikanja

Školica crtanja i slikanja

Školica crtanja i slikanja u okviru Mestašca, počinje sa radom od oktobra 2018.

 

Radionice će se održavati dva put nedeljno, u trajanju od sat vremena, u malim grupama, kako bi deca mogla da dobiju pažnju koja im je neohodna. Naučiće, ne samo osnove likovnih tehnika, već i kroz igru sve korake učenja i kreativnosti, na pedagoški i deci najinteresantniji način.

 

 

Aktivnosti:

• Crtanje
• Slikanje
• Vajanje
• Kolaž
• Kreiranje raznih dekoracija, čestitki, razglednica, pravljenje maski za maskenbal itd.

Ciljevi:

• Razvoj motorike.
• Razvoj koncentracije i stprljenja kroz igru.
• Edukacija čula, koja omogućava detetu da posmatra i upozna oblike, boje, proporcije, teksture i prostor – posebno edukacijom oka u pogledu boja, oblika, veličina i prostora.
• Vežbe kreativnog mišljenja kroz samostalni rad, kao i rad u grupi sa drugarima.
• Aktivnosti se izvode na prijemčiv i za decu interesantan način, kroz igru. Satisfakcija koja dolazi iz samog kreativnog procesa, i uspešno završenog zadatka je ključna za formiranje ličnosti i radnih navika deteta od malih nogu.

Saradnja sa roditeljima:

• Svakog tromesečja ćete dobijati izvestaj o radu i napredovanju Vašeg deteta.
• Ukoliko postoji bilo koje pitanje povodom Vašeg deteta, tu smo za Vas! Vodi se Dnevnik o prisusvu na času, temi koja se obradjuje, kao i o ponašanju deteta na času, tako da ćete imati kompletni uvid o svim aktivnostima svog deteta.

• Na kraju završene godine, deca koja su redovno pohađala školicu, dobijaju diplomu.

 

Program vodi: Magistar slikarstva Sonja Kostić

 

Prvi promotivni besplatni čas, biće održan u SUBOTU, 06.10.2018. u 12 časova.

Termini radionica će biti organizovani radnim danima, po uzrasnim grupama i to u periodu od 16 do 17 časova.

Radionice su namenjene deci od 5 do 12 godina.

Kontakt telefon za informacije: 066 505 6660

Mesečna cena: 2.900 din.